Giới Thiệu

Chào bạn,
Trang web NguyenCucThanh.com được mình (Nguyễn Cúc Thành) tạo ra từ năm 2012 với mục đích làm blog chia sẽ những trải nghiệm trong cuộc sống, review các sản phẩm đã từng dùng nhưng vì dỡ văn + hay viết dài lê thê, lam man. Kèm theo là lười + ngai nên đến cuối năm 2022 vẫn chưa có bài viết nào trên đây.

Vào đầu năm 2023, mình vô tình bén duyên với việc làm tư vấn viên Bảo Hiểm Nhân Thọ cho công ty Prudential. Sau nửa năm học hỏi, tìm hiểu về các sản phẩm BHNT cũng như ăn năm đọc các bài viết than phiền của các khách hàng trên những group Facebook. Mình nhận ra rằng người dân Việt Nam mình khá là thiệt thòi khi tham gia BHNT. ĐIều khoản trong hợp đồng BHNT khá là lắt léo và không nhắc đến việc lịch sử khám bệnh trên ứng dụng VSSID.
Vì thế mình quyết định NguyenCucThanh.com sẽ là nơi chia sẽ kiến thức giúp người dân Việt Nam đảm bảo được tất cả quyền lợi và tránh được việc bị công ty từ chối chi trả khi tham gia BHNT